Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

PROBLEMY SZKOLNE

 

  

Niepowodzenia szkolne, trudności z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem, problemy z kontrolą zachowania, nadmierne zmęczenie, drażliwość, stany obniżonego nastroju, trudności w relacjach z rówieśnikami – coraz częściej stają się codziennością uczniów w polskich szkołach.

 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW

Przyczyny tego stanu są zróżnicowane i zawsze należy rozpatrywać je indywidualnie. U źródeł większości niepowodzeń szkolnych leżą szeroko rozumiane problemy z komunikowaniem się, wynikające z czynników neurobiologicznych lub środowiskowych. Fundamentem procesu komunikacji jest możliwość poprawnego odbioru informacji ze świata zewnętrznego oraz zdolność do odpowiedniej reakcji i odpowiedzi na nie. Jednakże dzisiejsza rzeczywistość nie ułatwia tego zadania. Młodzi ludzie są przytłoczeni możliwościami multimediów, w których dominują komunikaty obrazkowe, szybko zmieniające się treści bazujące na ogólnych wrażeniach, podświadomych skojarzeniach i reakcjach emocjonalnych. To wszystko aktywizuje w nadmiernym stopniu prawą półkulę mózgu, pozbawiając lewą odpowiedniej stymulacji. Jest to szczególnie niekorzystne w okresie, kiedy mózg dziecka rozwija się bardzo intensywnie, gdyż to właśnie lewa półkula ma kluczowe znaczenie w procesach rozumienia i tworzenia mowy, czytania i pisania, logicznego myślenia, pojmowania struktur i zasad, planowania, szeregowania, analizowania i dostrzegania szczegółów.

Dodatkowo, powszechnie występujący wśród młodzieży brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej, nie sprzyja utrzymaniu w pełnej sprawności układu przedsionkowego. Przedsionek jest częścią ucha środkowego, która kontroluje równowagę, koordynację oraz napięcie mięśniowe. Odgrywa też ważną rolę w procesie przetwarzania informacji czuciowej. Inną jego funkcją jest odpowiedzialność za ruchy gałek ocznych, śledzenie wzrokiem oraz orientacja w przestrzeni – zdolności szczególnie ważne w procesie czytania i pisania.

Częste są również przypadki trudności, które występują mimo tego, że odpowiednia stymulacja środowiskowa została zapewniona. Zazwyczaj obserwujemy wtedy nieprawidłowości w neurobiologicznym przetwarzaniu bodźców słuchowych, wzrokowych i ich integracji. Kiedy te mechanizmy zawodzą, pojawiają się problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, trudności w czytaniu i pisaniu, mylenie głosek i całych wyrazów, problemy z kontrolowaniem własnego zachowania. Dziecko nie będące w stanie rozróżnić poszczególnych dźwięków, nie będzie w stanie ich też poprawnie zapisać, czego rezultatem będą błędy ortograficzne.

Poprawne funkcjonowanie słuchu i uwagi słuchowej jest niezbędne nie tylko do rozumienia mowy. Ucho poprzez układ przedsionkowy, jako jedna z ważniejszych „stacji przekaźnikowych” układu nerwowego bierze udział także w wielu innych procesach wpływających na nasze codzienne funkcjonowanie.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA

Możliwości radzenia sobie dziecka z wyzwaniami szkolnymi możemy w dużym stopniu zwiększyć, dając mu fizjologiczne, neurobiologiczne szerokie podstawy do prawidłowego odbioru bodźców zmysłowych i odpowiedniej reakcji na nie.

Dzięki stymulacji neurosensorycznej zwiększamy gęstość sieci neuronalnych i szybkość przetwarzania informacji. Intensywnej stymulacji podlega układ przedsionkowy, procesy automatyzacji (niezbędne do efektywnej nauki) oraz procesy autokontroli. Szczególnie ważna zazwyczaj bywa aktywizacja lewej półkuli i usprawnienie połączeń międzypółkulowych. Metoda i zakres oddziaływania dobierane są zawsze indywidualnie do konkretnych potrzeb, po przeprowadzeniu testów. Zobacz także: Metoda prof. TomatisaMetoda WarnkegoTerapia widzenia.

Dodatkowo włączane bywają elementy terapii pedagogicznej, nauki czytania lub arteterapii.

 

EFEKTY TERAPII

Efektem tych działań zwykle jest zwiększenie zdolności poznawczych, łatwiejszy i szybszy proces nauki, czytania i pisania, lepsza wymowa i kontrola głosu, większa pewność siebie, poczucie własnej wartości i świadomość siebie, lepsza koordynacja i orientacja w przestrzeni, lepsze pojmowanie struktur, schematów i zasad, większa kontrola własnego zachowania i stanów emocjonalnych, mniejsze ogólne zmęczenie, lepsza koncentracja uwagi.

 

autor tekstu: mgr inż. Jarosław Kozioł

 

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta