Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

WSPARCIE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

 

Każdy język charakteryzuje się dominacją określonego pasma częstotliwości. Nasze uszy przystosowane są do odbioru głównie tych dźwięków, które są charakterystyczne dla języka ojczystego – języka, którym posługujemy się na co dzień i który otaczał nas od momentu narodzin.

 

Nie będąc wyczulonym na specyficzne struktury fonacyjne innych nacji, będziemy mieć trudności z wychwyceniem drobnych niuansów i rozróżnianiem poszczególnych wyrazów w obcej mowie. Stąd trudne staje się rozumienie ze słuchu nawet takich treści, które dana osoba już ucząca się języka zna i byłaby wstanie zrozumieć widząc ich zapis. A to właśnie możliwość swobodnego posługiwania się żywym językiem jest podstawowym celem jego nauki.

 

Prof. Alfred Tomatis analizując zakresy częstotliwościowe poszczególnych języków, opracował profile obrazujące różnice w odbiorze i wydobywaniu dźwięków dla różnych grup etnicznych. To, jak bardzo są one zróżnicowane, wyjaśnia dlaczego nie potrafimy czasem wyodrębnić nawet jednego słowa z wypowiedzi w obcym języku.

NAUKA_JEZYKOW_OBCYCH.jpg

 Zakresy charakterystycznych częstotliwości dla poszczególnych języków 

 

Etnogram angielski wykazuje szczególną wrażliwość w zakresie wysokich częstotliwości, zwłaszcza powyżej 2000 Hz. Taka czułość powoduje, że modulacje na tym poziomie mogą być bardzo subtelne. Stąd tak duża ilość głosek syczących w języku angielskim, dyftongizacja samogłosek oraz rozbieżności zapisu z wymową.

 

Etnogram francuski posiada profil o dwóch wierzchołkach, z punktami kulminacyjnymi w okolicy 250 Hz oraz 1500 Hz (z dużą wrażliwością w paśmie 1000-2000 Hz). Ten drugi punkt oraz następujące za nim opadanie krzywej w obrębie wysokich częstotliwości wiąże się bezpośrednio z charakterystycznym dla języka francuskiego zjawiskiem nazalizacji (występowaniem głosek nosowych).

 

Porównując krzywe języka angielskiego i francuskiego obserwujemy, że zakres ich wrażliwości obejmuje zupełnie inne pasma częstotliwości. Dlatego tak trudna bywa komunikacja między tymi dwiema nacjami, jak i możliwości wzajemnej nauki swoich języków.

 

Etnogram hiszpański wykazuje dużą wrażliwość na najniższe częstotliwości, rozciągające się do 500 Hz oraz z mniejszym natężeniem dla zakresu 1500-2500 Hz. Niska wrażliwość na dźwięki powyżej 2500 Hz tłumaczy, dlaczego głoska sycząca „f” charakterystyczna dla wysokich częstotliwości, ma w tym języku tendencję do przechodzenia w przydechowe „h”.   

 

Każdy język ma też swój właściwy czas odpowiedzi na odbierany sygnał dźwiękowy (potrzebny na jego przetworzenie), zwany czasem utajonej reakcji. Jest on bardzo krótki u Anglika, niezwykle wydłużony natomiast u Rosjanina. Ma to szczególne znaczenie m.in. dla rytmu danego języka.

 

Zgodnie z prawami, które opisał Tomatis, możemy wydobyć z siebie tylko te dźwięki, które potrafimy usłyszeć. Dlatego też, będąc nieczułym na dźwięki innych języków, nie będziemy w stanie odtworzyć akcentu, rytmu i melodii danego języka, a także będziemy mieli dużą trudność z odtworzeniem poprawnego brzmienia całych wyrazów i zwrotów, a co za tym idzie, z ich zapamiętywaniem.

 

Opracowany przez prof. Tomatisa trening słuchowy jest naturalną formą stymulacji neurosensorycznej, która usprawnia odbiór dźwięków oraz aktywizuje określone struktury centralnego układu nerwowego.

Celem treningu jest dostrojenie możliwości odbioru dźwięków do zakresu częstotliwości danego języka. Gdy ucho osiągnie taką zdolność, osoba będzie w stanie lepiej rozumieć dany język, szybciej zapamiętywać słowa i zwroty oraz prawidłowo je wypowiadać z odpowiednią melodią i rytmem.

Metoda prof. Tomatisa rozwija przy tym zdolności poznawcze, motoryczne i emocjonalne, ma na celu poprawę możliwości koncentracji i zapamiętywania, zwiększenie zdolności językowych, komunikacyjnych, rozwinięcie kreatywności i poprawę zachowań społecznych.

 

Badania pokazują, że metoda ta skraca nawet o połowę czas potrzebny do nauki nowego języka.

Wykorzystują to duże korporacje dla zwiększenia efektywności szkoleń pracowników i wynikających z tego oszczędności finansowych. Przykładem jest firma Eurocopter, która w latach 1989-1995 przeszkoliła 580 pracowników z pomocą metody Tomatisa, skrupulatnie monitorując wyniki. Wnioski były jednoznaczne. Zamiast 700 godzin, jakie standardowo są potrzebne do przyswojenia nowego języka w stopniu płynnym, tutaj osiągnięto to w zaledwie 520 godzin. W przeprowadzonych ankietach 100% badanych potwierdziło odczuwalną skuteczność metody, przy czym 83% z nich zauważyło dodatkowe korzyści w postaci lepszej komunikacji interpersonalnej i większego poziomu wewnętrznej motywacji.  

 

Trening odbyć można tuż przed rozpoczęciem nauki nowego języka, aby przygotować ucho na jego odbiór już od podstaw; lub też w trakcie, co pozwala na wyraźne przyspieszenie postępów.

Jest on odpowiedni dla dzieci, jako wsparcie w nauce szkolnej, dla młodzieży, zwłaszcza przed egzaminami, a także dla dorosłych, u których ze względu na zmniejszoną plastyczność struktur neuronalnych odpowiedzialnych za odbiór i zapamiętywanie treści, nauka może przychodzić trudniej.

 

Rezultaty, jakie obserwują osoby, które odbyły u nas trening słuchowy:

- lepsze rozumienie języka,

- krótszy czas nauki – szybsze i trwalsze zapamiętywanie,

- większa płynność wypowiedzi,

- lepszy akcent,

- lepsza koncentracja i motywacja do pracy.

 

Realizujemy sesje wspierające naukę 7 języków obcych:

- angielski

- niemiecki

- francuski

- hiszpański

- rosyjski

- arabski

- chiński

 

 autor tekstu: mgr inż. Jarosław Kozioł

 

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta