Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

TERAPIA GRUPOWA DLA DZIECI

Spotkania grupowe są formą terapii dającą dzieciom możliwość uczenia się od siebie nawzajem, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz doświadczenia poczucia przynależności. Na zajęciach dziecko może zobaczyć, że jego rówieśnicy miewają podobne trudności, co powoduje, że nie czuje się osamotnione i daje mu nadzieję na uzyskanie wsparcia i zrozumienia. Dziecko uczy się, że różnice między ludźmi nie są czymś złym, a każda osoba jest niepowtarzalna i na swój sposób wyjątkowa.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST GRUPA?

Zapraszamy dzieci potrzebujące wsparcia w rozwoju umiejętności z zakresu:

- nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych (m.in. dzieci wycofane, nieśmiałe, dominujące, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu),

- rozumienia norm i sytuacji społecznych,

- komunikacji z innymi,

- konstruktywnego radzenia sobie z emocjami,

- kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa.

Program zawiera: cykl około 16 spotkań grupowych mających na celu rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach( 4-6 osób) raz w tygodniu (50 minut)

W razie potrzeby rodzice dziecka będą mogli dodatkowo umówić się na indywidualne konsultacje z terapeutą celem omówienia funkcjonowania dziecka w czasie zajęć.

 

CELE:

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji społecznych,

- zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania własnych emocji,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złością, smutkiem, niepokojem),

- kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,

- budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz doświadczanie poczucia sprawstwa,

- wspieranie rozwoju funkcji poznawczych dziecka,

- rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz rozumienia norm i sytuacji społecznych,

- budowanie poczucia zadowolenia z możliwości bycia w grupie i współdziałania.

 

Zapytaj o szczegóły

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

Image

01 czysta